Suomi | Vaihda kieli
Menu

Tietosuojailmoitus

 

Tässä asiakirjassa kerrotaan tällä sivustolla  ("sivusto") vierailevien käyttäjien sekä STIGA S.p.A. -yhtiön (“STIGA”) ja GGP Finland Oy (“GGP Finland") tarjoamien palveluiden käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.

Tämä tietosuojalausunto koskee ainoastaan tämän sivuston yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja; linkkien kautta mahdollisesti saavutettavien kolmansien osapuolien sivustot toimivat kyseisillä sivustoilla antamiensa tietosuojailmoitusten mukaan. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan kyseiset asiakirjat ennen kolmansien osapuolien sivustoilla vierailemista.

1.       Rekisterinpitäjä

STIGA S.p.A., jonka rekisteröity toimipaikka on Via del Lavoro 6, Castelfranco Veneto (TV), Italia, ALV-numero ja verotunniste 07684381002 ja GGP Finland Oy, jonka rekisteröity toimipaikka on Sarkatie 1A / PL 116, 01721 Vantaa (myöhempänä myös yhteisesti “GGP”).

2.       Missä tietoja käsitellään ja kuinka tiedot suojataan

Sivuston kautta annettuihin palveluihin liittyvät tiedot käsitellään automaattisesti ja käsittelystä vastaa GGP:n kyseinen henkilökunta; tietoja säilytetään GGP Italyn palvelimilla.

GGP suojelee, valvoo ja käsittelee antamiasi henkilötietoja riittävin suojaustoimin, mukaan lukien teknisen kehityksen mukana päivitetyt keinot, tarkoituksenaan minimoida tietojen tuhoutumisen, katoamisen, luvattoman käsittelyn, niihin pääsyn tai ilmoitetuista tarkoituksista poikkeavan käsittelyn vaarat. Käyttäjien tulee kuitenkin olla tietoisia siitä, että Internetin käytössä on aina olemassa tietosuojariskejä, eikä täydellistä tietoturvaa voida siten taata.

3.       Käsitellyt tietotyypit

Käyttäjän vapaaehtoisesti antamat tiedot

Käyttäjiä ei pyydetä antamaan mitään henkilötietoja sivuston julkisilla sivuilla vierailemista varten.

Kaikkiin käyttäjän ja GGP:n välisiin kontakteihin ja mahdolliseen, nimenomaiseen, välittömään yhteydenpitoon viestien, sähköpostiviestien tai tavallisen postin välityksellä tällä sivustolla annettuja osoitteita käyttäen sisältyy lähettäjän osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron ja muun kyseistä yhteydenpitoa koskevan henkilökohtaisen tiedon saaminen, pyyntöihin vastaamista varten. Näitä tietoja käytetään ainoastaan käyttäjän pyyntöjen mukaisiin tarkoituksiin ja niitä voidaan antaa kolmansille osapuolille ainoastaan, jos ne ovat kyseistä tarkoitusta varten välttämättömiä (esim. yhtiölle, joka huolehtii tuotteitamme ja palvelujamme koskevan materiaalin lähettämisestä). Tietoja ei levitetä. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on ehdottomasti tarpeen, jotta käyttäjälle voidaan tarjota pyydetty palvelu.

GGP:n tuotteita ja palveluita koskevan uutiskirjeen tilaamisen ja/tai vastaavien kaupallisten yhteydenottojen rekisteröinnin yhteydessä annetut tiedot

Jos käyttäjä rekisteröityy uutiskirjepalveluun ja/tai tilaa uutiskirjeen ja/tai kaupallisia yhteydenottoja, tietojenkäsittely viittaa käyttäjän kyseiseen palveluun rekisteröinnin yhteydessä antamiin yhteystietoihin.

4.       Miksi ja miten käsittelemme tietoja

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään ensisijaisesti seuraavista syistä:

    (1)            käyttäjän pyyntöihin vastaamista varten (esim. silloin kun vastataan tiedusteluihin)

    (2)            markkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostitse tai tavallisella postilla (jos käyttäjä ilmoittaa osoitteensa) uutiskirjeitä ja/tai kaupallisia, tarjouksia koskevia tai tiedottavia yhteydenottoja GGP:n tuotteista ja palveluista sekä GGP:n järjestämistä tai sen kanssa yhteistyössä järjestetyistä tapahtumista. Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelyyn markkinointitarkoituksia varten, kyseisiä tietoja voidaan myös käsitellä GGP:n palveluja koskevien, perinteisellä postilla tai sähköpostite tehtävien tilasto-, mielipide- sekä markkinatutkimusten tekemistä varten. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään näihin tarkoituksiin vasta käyttäjän rekisteröidyttyä ja täytettyä kyseisen ruudun sivun alareunassa.

Käsittelyllä saatetaan tarkoittaa yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä: tietojen keräys, rekisteröinti, tutkiminen, organisointi, säilyttäminen, käsittely, tiedonantaminen, muokkaaminen, valinta, käyttö tai poistaminen.

5.       Onko tietojen antaminen pakollista vai ei

Välttämättömiksi merkittyjen tietojen antaminen yhteydenottopyynnön vaiheessa (esim. yhteydenottotiedot, pyytäjän nimi ja yhtiö) on tarpeen, jotta käyttäjän pyyntöihin pystytään vastaamaan. Käyttäjän lähettämistä pyynnöistä riippuen GGP saattaa tarvita lisätietoja. Näiden lisätietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta jos tietoja ei anneta, GGP:n on ehkä vaikeaa tai mahdotonta vastata käyttäjän pyyntöihin.

Jos käyttäjä haluaa tilata uutiskirjeen ja/tai vastaanottaa kaupallisia yhteydenottoja, on sähköpostiosoitteen antaminen välttämätöntä.

6.       Internetin käyttöä koskevat tiedot – Evästeet

Internetin käyttöä koskevat tiedot

Sivuston toimintaa varten käytetyt tietojärjestelmät ja ohjelmat keräävät jonkin verran tiettyjä henkilötietoja, joiden lähettäminen kuuluu Internetin tiedonsiirtoprotokolliin (esim. sivustolla vierailevien käyttäjien tietokoneiden IP- tai toimialueosoitteet, pyydettyjen resurssien URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), pyyntöjen ajat; menetelmä, jolla pyyntö tehdään palvelimelle; tiedostojen koko, joka saadaan pyynnön vastaukseksi; numerokoodit, joista selviää palvelimen vastauksen tila (valmis, virhe, jne.) ja muut parametrit, jotka liittyvät käyttäjän käyttöjärjestelmään ja verkkoon). Vaikka tätä tietoa ei kerätä siksi, että sitä käytettäisiin käyttäjän tunnistamiseen, on se kuitenkin luonteeltaan sellaista, että sitä voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen käsittelemällä ja yhdistämällä näitä tietoja kolmansien osapuolien tietojen kanssa.

Tämän kaltaista tietoa käytetään ainoastaan, jotta saataisiin anonyymejä tilastotietoja sivuston käytöstä ja jotta voitaisiin varmistaa sivuston oikeanlainen toimivuus, ja nämä tiedot poistetaan heti käsittelyn jälkeen. Kyseisiä tietoja voidaan käyttää vastuun selvittämiseen sivustoa koskevissa tietokonerikoksissa; kaikissa muissa tapauksissa sivuston kontakteja koskevat tiedot hävitetään seitsemän päivän sisällä.

Evästeet

Joissakin tapauksissa GGP Italy kerää henkilötietoja eri tekniikkoja käyttäen, mukaan lukien evästeet. Evästeet koostuvat sivuston selaimelle (joka saattaa olla oma selaimesi) lähettämistä tiedoista. Tämä tieto voidaan tallentaa tietokoneelle (joka voi olla oma tietokoneesi) tunnisteilla, joista voidaan tunnistaa tietokone, mutta ei käyttäjää.

Sivuston eräät sivut käyttävät evästeitä, joiden lähettäjinä on GGP Italy tai kolmannet osapuolet, sekä muita tekniikkoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa sivuston toiminta ja parantaa sen käytettävyyttä sekä tutkia sivuston käyttöä tilastollisesti.

Lisätietoja on kohdassa Evästekäytäntö.

7.       Tietojen antaminen ja levittäminen

Yllä ilmoitettujen tarkoitusten toteuttamiseksi tietoja saattaa käsitellä GGP:n hallinnollinen, kaupallinen ja tekninen henkilöstö sekä muiden, tietojenkäsittelypalveluja GGP:lle toimittavien yritysten henkilökunta (esim. sähköistä markkinointia, sivustojen ylläpito- ja hallintapalveluja toimittavat tahot).

GGP saattaa myös antaa eräitä käyttäjän henkilötietoja sisaryhtiöille ja sen vähittäismyyjille tai edustajille, jos tämä on tarpeen käyttäjän pyynnön toteuttamiseksi, esim. kustannusarvion laatimista varten.

Päivitetty luettelo kyseisistä osapuolista on saatavissa ottamalla yhteyttä GGP:hen alla olevassa kohdassa 8 ilmoitetulla tavalla.

Kerättyjä tietoja ei missään olosuhteissa luovuteta kolmansille osapuolille niiden omia tarkoituksia varten; yhtiöiden omistusta koskevissa erityistapauksissa (esim. yhtiön omaisuuden myynnin tai vuokrauksen yhteydessä), tietoja saatetaan kuitenkin antaa tai luovuttaa kolmansille osapuolille ostajien/vuokraajien tai oikeudenomistajien ominaisuudessa.

Tietoja ei levitetä.

8.       Tietojen omistajan oikeudet

Sovellettavan tietosuojalain mukaisesti tietojen omistajalla (eli sivuston käyttäjällä) on joukko oikeuksia, mukaan lukien oikeus saada milloin tahansa tietää ovatko kyseiset tiedot olemassa, mikä on kyseisten tietojen sisältö ja alkuperä, tarkastaa niiden oikeellisuus sekä pyytää niiden täydentämistä, päivitystä tai korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia, että lain vastaisesti käsitellyt tiedot poistetaan, tehdään nimettömiksi tai niiden käyttö estetään, sekä vastustaa kyseisten tietojen käsittelyä mistä tahansa lainmukaisesta syystä, mukaan lukien kaupallisten yhteydenottojen ja/tai uutiskirjeen tilauksen peruuttaminen.

Näitä oikeuksia käyttääkseen käyttäjä voi ottaa suoraan yhteyttä GGP Italyyn tai GGP Finland yhteydenottoa varten kappaleessa 1 annettuun osoitteeseen, tai kirjoittamalla osoitteeseen stiga.fi@ggp-group.com tai soittamalla 010 836 1900.

 

Päivitetty viimeksi: Helmikuu 2015